Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Beekherstel en erfgoed

Beken vormen de ruggengraat van ons landschap. Ze geven een streek karakter. Beken zijn niet alleen van cruciaal belang voor het waterbeheer, maar ook voor de natuur en de recreatieve aantrekkelijkheid. De komende jaren worden veel beekdalen aangepakt. Beekherstel, waterberging en klimaatadaptatie vragen om een voortvarende aanpak. Steeds vaker spelen landschap en erfgoed daarin een rol.

Erfgoed op de agenda

Bewoners, recreanten en maatschappelijke organisaties hechten steeds meer waarde aan de geschiedenis van hun landschap en de eigenheid van hun gebied. Ook in de waterwereld groeit de aandacht voor erfgoed. Vaak werkt dat inspirerend en verbindend en biedt het aanknopingspunten voor actuele wateropgaven. Maar er zijn ook vragen. Welk erfgoed is er eigenlijk in beekdalen, hoe herken je het en hoe maak je op gebiedsniveau keuzes? Welke kennis heb je nodig en wat betekent erfgoed bijvoorbeeld voor het beheer? Wat is de rol van het waterschap?

Beekherstel en Erfgoed: Handboek en website
Om die vragen te beantwoorden en de brug te slaan tussen beide werelden, werken STOWA en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed samen in het project Beekherstel en Erfgoed. Het resulteert in het Handboek Beekherstel en Erfgoed, het derde deel van het Bekenfeuilleton van STOWA. Het Handboek verschijnt in 2018. Op deze site zijn tussenresultaten en achtergronden te vinden. Lees meer over het project.

Het Handboek bestaat uit drie delen, een procesmatig deel ‘Erfgoed op de agenda, een inhoudelijk deel Catalogus Beekerfgoed’ en een Kennisbank.

Beekwerkplaatsen en bijeenkomsten
‘Beekherstel en Erfgoed’ is praktijkgericht. Zo benutten we de kennis die er al is, komen we praktijkvragen op het spoor en kunnen we in de praktijk laten zien wat je met erfgoed kunt. Samen met drie waterschappen organiseren we drie beekwerkplaatsen. Ook staan twee andere bijeenkomsten in het teken van Beekherstel en Erfgoed. Meer weten, meedoen?

Voor wie
‘Beekherstel en Erfgoed’ richt zich op hoog-Nederland. Het is bedoeld voor waterschappers die in hun dagelijkse werk te maken hebben met (ruimtelijke) wateropgaven als beekherstel, klimaatadaptatie en waterberging. Maar ook natuur- en erfgoedorganisaties, provincies, gemeentes en ingenieursbureaus kunnen er hun voordeel mee doen. 

 

borderbottom

Beekherstel en Erfgoed