Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Studiedag historische geografie van beekdalen

Terug
Datum: 4-4-2018
Cultureel Erfgoed geeft identiteit. Door haar verhaal te vertellen zorgt erfgoed ervoor dat (nieuwe) bewoners een gevoel van gemeenschappelijkheid en binding met hun omgeving krijgen, waardoor hun betrokkenheid bij de regio wordt versterkt. Erfgoed wijst ons ook de weg naar het her - denken van een gezonde relatie tussen het sociale en het eco-systeem. En naar de wijze waarop we die relatie via de Omgevingswet mogelijk kunnen maken. Dat verhaal is voor een belangrijk deel nog onbekend en niet vanzelfsprekend. Daarvoor moet geïnvesteerd worden in kennis en de overdracht daarvan. Het erfgoedhuis als regionaal kenniscentrum is de spil om deze regionale samenwerking op het verhaal en de betekenis rond erfgoed te intensiveren en organiseert daarom op 17 mei een studiedag. 
 

Interesse? Klik hier voor meer informatie over het programma.

Aanmelden kan via erfgoedhuis@eindhoven.nl.