Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Themabijeenkomst Waterbeheer en Erfgoed

Terug
Locatie
Contactpersoon
Doelgroep
Datum
30-11-2017 tot --

Op 30 november a.s. bent u van harte welkom op een themabijeenkomst over waterbeheer en erfgoed. Deze dag voor waterbeheerders, archeologen en monumentenzorgers staat in het teken van de verbinding tussen waterbeheer en ons bovengrondse en ondergrondse erfgoed. Wat kun je in hedendaagse waterprojecten met informatie uit het verleden? Tijdens deze dag aandacht voor zowel de planvorming als het erfgoed zelf (spectaculaire archeologische vondsten en historische scheepsbouw).

De wateren in ons landschap zijn eeuwenlang intensief gebruikt voor transport, voor agrarische productie, om energie op te wekken, om droogte te voorkomen of om het droog te houden. Die historie is voor een deel zichtbaar in het landschap en voor een groot deel onzichtbaar, omdat het onder water of onder de grond zit. Archeologie, monumentale sluizen, gemalen en watermolens vormen een belangrijke kennisbron over ons verleden. Die historie inspireert ook in het heden: archeologie en monumenten geven het landschap of de locatie een eigen karakter en identiteit.

Het benutten van die zichtbare en onzichtbare sporen bij ruimtelijke grond- of bouwwerken biedt kansen voor win-win-situaties waarbij zowel het erfgoed als de eigen identiteit versterkt worden. Wat zijn inspirerende voorbeelden?

De organisatie van de dag is in handen van de Unie van Waterschappen, SIKB en ERM  i.s.m. STOWA .

Toelichting op het programma

Op deze dag gaan enkele sprekers in op een aantal actuele casussen. Zij nemen u mee in de wijze waarop zij met waterbeheer en erfgoed omgaan. Tevens kunt u een aantal spectaculaire schatten uit Nederlandse wateren en/of historische scheepsbouw van dichtbij aanschouwen in de maritieme setting van het Erfgoedpark Batavialand (Lelystad). Klik hier voor het programma van deze themabijeenkomst.

Meer informatie & aanmelding

> Klik HIER voor meer informatie en aanmelding.