Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Beekwerkplaats: Historische watermolenlandschappen: kansen en knelpunten voor klimaatadaptatie en beekherstel

Terug
Locatie
Contactpersoon

Waterschap Aa en Maas, RCE, STOWA

Doelgroep
Datum
01-03-2018 tot --

Veel waterschappen in hoog-Nederland hebben in hun stroomgebieden te maken met historische (en/of verdwenen) watermolens. Bij beekherstel- of waterbergingsprojecten moeten waterschappen keuzes maken over de manier waarop ze met dat erfgoed omgaan. Vaak gebeurt dat alleen op projectniveau. Een afgewogen keus op stroomgebiedsniveau is er meestal niet.

Waterschap Aa en Maas heeft daarom in 2016 een inventarisatie laten maken van de historische en verdwenen watermolens. Daarbij is niet alleen het gebouwde erfgoed in kaart gebracht, maar ook het samenhangende landschappelijke erfgoed, met de stuwen, het inundatiegebied, de wegen etc. Ook zijn de wateropgaven in beeld gebracht, en de kansen om het herstel van historische watermolenlandschappen te combineren met actuele wateropgaven.

Ook andere provincies en waterschappen hebben inmiddels ervaring opgedaan met een meer gestructureerd beleid voor de omgang met watermolens. In de Beekwerkplaats Historische Watermolenlandschappen brengen we die ervaringen bij elkaar. Wat werkt, wat kunnen we van elkaar leren en waar liggen nog vragen? In Aarle-Rixtel bekijken we daarnaast in de praktijk de mogelijkheden om het herstel van een verdwenen watermolen te koppelen aan wateropgaven.

Interesse? Laat het ons weten.