Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Agenda Beekherstel en erfgoed

1-3-2018, Beekwerkplaats: Historische watermolenlandschappen: kansen en knelpunten voor klimaatadaptatie en beekherstel

Veel waterschappen in hoog-Nederland hebben in hun stroomgebieden te maken met historische (en/of verdwenen) watermolens. Bij beekherstel- of waterbergingsprojecten moeten waterschappen keuzes maken over de manier waarop ze met dat erfgoed omgaan.... Lees verder

6-12-2017, Beekwerkplaat Kleine Beerze: Checklist landschap en erfgoed bij beekherstel

Beekherstelproject de Kleine Beerze kent een lange voorgeschiedenis. Om definitieve ontwerpkeuzes te maken heeft het waterschap vier deelgebiedsscenario’s ontwikkeld. De scenario’s worden op verschillende criteria getoetst, zoals ecolo... Lees verder

30-11-2017, Themabijeenkomst Waterbeheer en Erfgoed

Op 30 november a.s. bent u van harte welkom op een themabijeenkomst over waterbeheer en erfgoed. Deze dag voor waterbeheerders, archeologen en monumentenzorgers staat in het teken van de verbinding tussen waterbeheer en ons bovengrondse en ondergr... Lees verder

22-11-2017, Beekwerkplaats: Waterschap Hunze Beekwerkplaats Drentsche Aa: Van landschapsvisie naar uitvoeringen Aa’s en Staatsbosbeheer: Drentsche Aa Van landschapsvisie naar uitvoering

Voor het stroomgebied van de Drentsche Aa is veel landschappelijke en historische kennis beschikbaar. Onlangs is mede op basis daarvan de nieuwe landschapsvisie vastgesteld, waarin de ruimtelijke keuzes voor het stroomgebied op hoofdlijnen zijn va... Lees verder

‘Beekherstel en Erfgoed’ is praktijkgericht.

Zo benutten we de kennis die er al is, komen we praktijkvragen op het spoor en kunnen we in de praktijk laten zien wat je met erfgoed kunt.