Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Erfgoed op de agenda

Landschap en erfgoed zijn geen hoofdtaken van het waterschap. Toch hebben alle overheden – en ook waterschappen – een verantwoordelijkheid om bij uitvoeringsprojecten rekening te houden met dergelijke waarden. Archeologie en monumenten zijn wettelijk goed beschermd; voor het historische landschap en landschapselementen is de situatie soms minder eenduidig. Vaak staan landschap en erfgoed al wel op de agenda, al is dat geregeld ook impliciet of bij toeval. Met checklists en handige tools willen we waterschappers helpen om landschap en erfgoed mee te nemen in het planproces.

Aanpak
Op dit moment zijn de checklists en tools in ontwikkeling. We werken daarbij met hoofdlijnen en de mogelijkheid tot verdieping. Uitgangspunt zijn de verschillende werkterreinen van het waterschap, met verschillende spelers en verschillende verantwoordelijkheden. We onderscheiden de volgende ‘werkterreinen’:

  • Organisatie en beleid: deskundigheidsontwikkeling, instrumenten en beleid;
  • Gebied: gebiedsprocessen en -visies; samenwerking;
  • Project: ontwerp en uitvoering;
  • Beheer en onderhoud.

 

Op al die werkterreinen zijn er aanknopingspunten om landschap en erfgoed mee te nemen bij beekherstel; vaak zijn aspecten binnen het ene werkterrein van belang voor de mogelijkheden op het andere werkterrein. Per werkterrein geven we de belangrijkste tips en aanknopingspunten. Daarnaast verwijzen we naar achtergronden en tools. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om:

  • Wet- en regelgeving (KRW, Omgevingswet, Erfgoedwet);
  • Kennis (kennisbronnen, sites, organisaties; opdrachtgeverschap);
  • Kosten en financiering;
  • Afwegingsstrategie (welke keuzes kan je maken bij de omgang met landschap en erfgoed).

 

Hoe staan we ervoor? Interviews en enquête
Neem je landschap en erfgoed mee in beekherstelprojecten, welke kansen zie je, en tegen welke vragen en knelpunten loop je als waterschap aan?

In 2016 spraken we hierover met medewerkers van alle waterschappen in hoog-Nederland. Dit jaar stelde student Peter Verhoeven een enquête op. Vijftig waterschappers reageerden. Interviews en enquête wijzen in dezelfde richting: veel waterschappers vinden landschap, erfgoed en ruimtelijke kwaliteit interessant en belangrijk. Er gebeurt al een hoop en de aandacht voor het onderwerp groeit. Maar in de praktijk blijkt het vaak moeilijk om erfgoed en landschap structureel en blijvend op de agenda te krijgen en te houden. (Vermeende) strijdigheid met de harde water- en natuurdoelen uit de KRW en de lastige financiering van landschap en erfgoed worden vaak genoemd als struikelblok. Maar vooral kennis is een groot probleem: om welk erfgoed gaat het eigenlijk, hoe waardeer je dat, en vooral ook: hoe vertaal je dat in een concreet ontwerp?

De enquête werd opgesteld en geanalyseerd door Peter Verhoeven, die als student betrokken was bij het project. Lees hier de samenvatting van de enquête of download het rapport.